Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
miodula
11:51
miodula
21:27
'Jeżeli na jednym metrze kwadratowym znajduje się więcej niż jedna osoba - umieram.' 
— Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
miodula
21:18
I ciągle mam nadzieję, że...
Że chyba wiesz co robisz Boże
— Geppert
Reposted frommoreorless moreorless viacytaty cytaty
miodula
09:05
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromkarolajna karolajna viaaleks17 aleks17
miodula
08:56
7809 b407
Reposted fromcats cats viaoll oll
miodula
08:51
3704 dca4 390
Reposted fromyoungblood youngblood viaoll oll
miodula
08:13
Play fullscreen
But I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread ;(
Reposted byzoou zoou
miodula
10:32
1023 e8c8 390
Reposted fromIriss Iriss viaoll oll
miodula
10:31
Wystarczy człowiekowi dać dość czasu, a do wszystkiego przywyknie.
— 'Kronika pewnej miłości'
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaoll oll
miodula
14:04
8227 894b 390
miodula
14:04
5868 b395 390
miodula
14:04
8699 7249
Reposted fromfloorence floorence viaKabrioletta Kabrioletta
miodula
13:55
3704 615b 390
miodula
12:26
I ostatecznie
 Jesteś moją obsesją.
— oasis
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianibyniic nibyniic
miodula
12:25
Reposted fromoll oll vianibyniic nibyniic
miodula
12:22
2032 ecd0 390
Reposted fromcudoku cudoku viaoll oll
miodula
12:19
Właśnie poznałam wspaniałego mężczyznę! Jest postacią fikcyjną, ale przecież nikt nie jest doskonały.
— Cecillia (Purpurowa róża z Kairu)
Reposted frommarkotna markotna viacytaty cytaty
miodula
12:06
wszystko w naszym życiu dzieje się po coś
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
miodula
12:06
Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.
— Vittorio de Sica
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
miodula
01:26
8059 fd1c 390
Reposted fromgryzlak gryzlak viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...