Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
miodula
01:26
2045 f579 390
Reposted fromautoterapia autoterapia viaoll oll
miodula
01:20
9762 d49c 390
Reposted frombloodymary bloodymary viaoll oll
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
miodula
01:20
9760 d484
Reposted fromfro-sch-enkel fro-sch-enkel viaoll oll
01:19
7004 6405 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoll oll
miodula
01:14
1225 e657 390
Reposted fromavooid avooid viaoll oll
miodula
01:13
0356 bcd7 390
Reposted fromintrigante intrigante viaoll oll
miodula
01:13
6511 b752 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viaoll oll
miodula
11:22
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
11:22
3351 c54e 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaparachutes parachutes
miodula
23:44
4067 3c97 390
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaparachutes parachutes
miodula
23:14
Reposted fromlouve louve viapatidaga patidaga
miodula
23:03
5628 1f6f 390
Reposted frommorningelegance morningelegance viapatidaga patidaga
miodula
22:54
6745 9921 390
Reposted fromctrl-c ctrl-c viabialasmierc bialasmierc
miodula
22:50
Żyj dla siebie nie dla innych..
— tak, tak..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viacytaty cytaty
miodula
22:50
4922 d6ad 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viabialasmierc bialasmierc
miodula
22:49
3439 dfe7 390
Reposted fromohshit ohshit viabialasmierc bialasmierc
miodula
22:45
Wybacz, że śmiałam pomyśleć, iż mógłbyś należeć do mnie .
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaikropka ikropka
miodula
22:45
  Cza­sami chce­my tyl­ko wie­rzyć, że nie jes­teśmy przechodniami w czyimś życiu... 
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viatazniebieskimi tazniebieskimi
miodula
22:44
miodula
22:44
Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 
— Jonathan Carroll - Poza ciszą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...